השותפויות

השותפויות

החיבור המתקיים מעת לעת בין אדם לאדם ובין קבוצת אנשים מסוימת לבין עוד קבוצת אנשים וגם באם מתקיים אותו החיבור בין גופים מסוימים או קבוצות או התאגדויות למעשה מוגדר כשותפות.

החיבור הזה וכמו כן הקשרים המסועפים שמתקיימים ומתרחשים בין אותן השותפויות, יוצרות את הקשר המסוים הזה, שאמור לייצר חיבורים שאף יניבו תוצאות מסוימות בין אם עסקיות ובין אם מייצגות אינטרס משותף.

החיבור הנעשה במקרים של שותפויות חייב להכיל בין היתר את האינטרס המשותף ואת העניין המשותף ואף את האמונה המשותפת שחייבת להתקיים לצורך שותפות מוצלחת, מניבה, כנה ומחבקת אשר אמורה לתת לכל חברי אותה שותפות את ההשתייכות, החיבור, האינטרס, העניין ואף האמונה בדרך המשותפת.

כל צורה של אינדיווידואל מסוים שמתחבר אל אינדיווידואל אחר במערכת יחסים מסוימת, בין אם עסקית, בין אם במסגרת התנדבותית מסוימת ובין אם במערכת יחסים זוגית או חברית, שהרי אותו חיבור שקיימים בו אלמנטים חיוביים ומועילים, לפחות לצד אחד בשותפות, הרי קיים הגורם אשר משמן ומניע את אותו חיבור ואת אותה שותפות אל עבר יעדיה ואל עבר מטרותיה באופן חיובי.

ואולם מספיק שצלע אחת באותה השותפות "מושכת" לכיוונים מנוגדים מהצלעות האחרות באותו החיבור, שהרי באותו רגע מתחילים הסדקים והקרעים להיווצר ואז בסופו של תהליך, בין אם זה תהליך מהיר ודינמי ובין אם תהליך איטי וממושך שהרי תוצאות אותן קרעים, סדקים ומחלוקות הינו בדרך כלל פירוק השותפות והמשך של סך כל מרכיביה באופן שונה כאשר כל צד הולך לדרכו ולהמשך ייעודו ואף חלקים מסוימים מאותה שותפות לעיתים ממשיכים בפיצולים שונים.

שותפות יכולה במקרים מסוימים להתקיים גם כאשר לצד אחד בה יש עניין רב להמשיכה ואילו לצד אחר דווקא יש עניין רב לפרקה ולעיתים כאמור צד אחד אוחז חזק ולא מרפה ואילו מן העבר השני קיימים ניסיונות לפרק ולסיים את הקשר.

בכל שותפות מכל סוג שהוא מתקיימים יחסי כוחות בין כל המשתתפים בשותפות ומקובל בדרך כלל להגדיר מיהו הגורם המנהיג והשולט, כאשר לא פעם ומסיבות לא תמיד רלבנטיות, יחסי הכוחות באותו החיבור לא תמיד מאוזנים, לא תמיד סימטריים ולא תמיד שקולים וכך יוצא שלמעשה אדם אחד מסוים שולט, בין אם בצדק ובין אם לא, באותה קבוצה או שותפות ביד רמה והסמכויות וההחלטות אשר נופלות וקמות בסופו של דבר חייבות להיות מקובלות עליו שכן אם נוצרו פערים וסדקים וקרעים, שהרי אותה שותפות תתפורר ותתפזר לכל עבר.

תנאי ראשון לשותפות מוצלחת ויעילה הינה עבודת התיחזוק של אותה השותפות.

הכוונה של כל הצדדים באותה השותפות היא לשתף פעולה ביחד ובצוות לטובת השותפות, לטובת האינטרס המשותף, לטובת העניין המשותף וכמובן לטובת האמונה המשותפת, תוך כדי שמירה מוקפדת על הקווים המנחים אשר הובילו (לפחות בתיאוריה) את חברי השותפות המסוימת לחבור יחד ולשתף פעולה.

כל צד בשותפות מחויב, בין אם מוסרית ובין אם חוקית מתוקף הסכם, למלא את חלקו ואת תפקידו ולתת את מיטב תרומתו לטובת במטרות אשר הוגדרו ומוגדרות תוך כדי תנועה דינמית ואשר פעולות אלה מקדמות את השותפות באופן הטוב ביותר ואולם לעיתים קרובות קורים מצבים בהם עבודת הצוות מתרופפת וחלקים ואלמנטים מסוימים בתוך מרכיב השותפות מפסיקים למלא את חלקם באופן מספק ואז כאמור מתחילים הדברים להיפגע, להיסדק ולהתקלקל.

לעיתים וכמו בכל מערכת יחסים, סכסוכים, מריבות ו"דרמות" מסוימות דווקא פועלות לטובה ולא תמיד לרעה.

לדוגמא – שותפות מסוימת אשר קיימים בה שלושה משתתפים והדברים אינם עובדים ואינם מתנהלים באופן המיטבי, נוצרים הויכוחים והסכסוכים והאנרגיות הינן שליליות, ואז אחד מן השותפות יוצא ממנה ואז במטה של קסם, בין אם נכנס מישהו במקומו ובין אם לא, שאז הסדר והארגון עוברים ארגון מחודש ואז לפתע הדברים מתחילים לעבוד באופן מיטבי.

משמעות הנושא היא כי ממש כמו בכל מערכת יחסים מכל סוג שהוא יש לעורר מעת לעת את העניין ואף את הדינאמיקה המסוימת של העשייה המשותפת על מנת שיתקיים באופן חיובי וטוב התדר אשר מוביל באופן פרודוקטיבי את העגלה קדימה.

כל שינוי המחולל נקודת מפנה, הינו תנאי ראשון לשמירה על המסגרת וההצלחה של שותפות מוצלחת והתאגדות פרודוקטיבית.

כאמור, כל שותפות, בהנחה שקיימים מספיק גורמים ואלמנטים אשר ימשכו אותה קדימה, תחזיק מעמד ואף תתעצם, תתפתח ותתקדם ואולם גם כאן כמו בכל מערכת יחסים חשובה מאוד הכנות הפנימית של כל אחד ואחד עם עצמו ואותה כנות, במידה וקיימת, משליכה גם על הכנות של השותפות כלפי עצמה וכלפי המשתתפים בה.

הגדולה של שותפות מסוימת היא בעצם בהפיכת השלם לגדול מסך חלקיו והתוצרת והתנובה אשר מתרחשת ומתקיימת כתוצרים של אותו החיבור אמורים ואף צריכים לספק את כל חברי השותפות באופן חיובי וטוב שהרי לצורך כך היא הוקמה.

במידה והדברים הללו לא מתקיימים כלל , שהרי משמעות הדבר היא כי צריכה להתקיים אלטרנטיבה וחייב להתרחש שינוי, בין אם בהגדרות השותפות ובין אם במשתתפים ובתנאים.

שותפות הינה מלשון "שיתוף" ואם אין שיתוף שהרי גם אין שותפות.

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

המצפון

המצפון

הסיכונים. במהלך חייו, מגיע לא פעם האדם, לנקודות מסוימות בדרכו ובין אם היא מתוכננת ובין אם היא ספונטנית,  למקומות שהוא מרגיש פחות בטחון גם ביחס

קרא עוד »

ההסתגלות

ההסתגלות. בראייה הכוללת, בין אם הראיה המרחבית או בין בראייה שמעבר, האדם הסטנדרטי עוסק רוב זמנו ומשך חייו בתהליכים שונים של הסתגלות למצבים מסוימים, בין

קרא עוד »
תקשור בנושא השיגרה

השיגרה

כוחה של השיגרה היא להמחיש את כוחם של הדברים אשר הינם מובנים מאליהם ואשר לא מוערכים מספיק. השיגרה מאפשרת לאדם להבין כי במידה והוא מרגיש

קרא עוד »