המוסריות

המוסריות

ההתנהגות האנושית שמשנה צורה ומשנה פנים מעת לעת, כוללת בתוכה נורמות התנהגות אשר נקבעות ומשתנות בכל פעם על פי כללים מסוימים הנקבעים בתקופות מסוימות, במקומות מסוימים ועל פי אמות מידה המקבלות משמעות אנושית מסוימת ולפי מאפיינים שונים כגון דת, אמונה, חוק ומשפט וכמו כן אמות מוסר שבין אדם לחברו ובין אדם לעצמו.

המוסריות היא התנהגות מסוימת הבאה לידי ביטוי באופנים שונים ובצורות שונות ומשתנות כאמור בכל מיני צורות.

התנהגויות אשר לא נחשבות למוסריות במקום אחד או בתקופה אחת או על פי אמות מידה של דת מסוימת יכולות ואף נחשבות למוסריות במקום אחר בקופה אחרת או על פי אמות מידה שונות ואחרות.

באופן כללי ניתן לתייג את ההתנהגות המוסרית כטובה או רעה והחלוקה הזו למעשה היא הפשוטה ביותר והבסיסית ביותר והקלה ביותר להבנה עבור אנשים מסוימים המתקשים לאבחן התנהגות מסוימת ושאז קל להם להבין את ההבדל בין טוב ורע.

ואולם ההתנהגות האנושית המקובלת יכולה בעת הצורך ובאופן כמעט אוטומטי "לעקם" את הכללים של מוסר לפי הצורך ולפי הסיטואציה המשתנה.

הגבר אשר יודע באופן ברור ומוחלט כי הבגידה באשתו מתייגת אותו כבעל התנהגות לא מוסרית אולם הוא "מעקם" את העניין ומספר לעצמו כי יש לו צרכים מיניים גבוהים מאוד אשר אשתו לא מסוגלת להכיל ושהיא בכלל לא תכעס עליו אם היא תדע שהוא בוגד בה ולכן מבחינתו הוא הופך את הכללים לטובתו ומאמין כי הוא מוסרי מאחר והוא מניח תפילין כמה פעמים בשנה ועל פי כן הוא שומר על כל כללי המוסר.

כמובן שבמקרה כזה במידה והוא יאלץ להילחץ אל הקיר ולאמר את האמת לפחות לעצמו שאז יבין כי הוא רחוק מן המוסר ומן הכללים כמו שהיום רחוק מהלילה.

יתרה מזאת על פי אמות המוסר הגלובליות, עצם העניין כי הוא אינו מוכן להודות כלפי עצמו כי הוא אינו מוסרי זו עברה בפני עצמה, בנוסף למעשה השקר הן כלפי עצמו, הן כלפי בת זוגו והן כלפי כל מי שאמור להיפגע ממעשיו כמו למשל בן זוגה של אהובתו.

כללי ההתנהגות והחשיבה המוסרים אשר תוחמים את גבולות הגיזרה של אמות המוסר נקבעים כאמור ומשתנים ממקום למקום ואולם ניתן לאמר בוודאות כי למעשה שומרים על ההתנהגות האנושית במספר רב של תחומים כגון מוסר משפחתי, מוסר שמתייחס לחברים ולמכרים, עמיתים לעבודה, מוסר ציבורי, מוסר מקצועי וכמובן כללי מוסר דתיים, כללי מוסר לאומיים וכמובן הכללים של המוסר בן אדם לעצמו ובין אדם לאלוהיו.

המוסר המשפחתי למעשה מגדיל באופן מובהק את הכללים של התנהגות לא מוסרית בתוך המשפחה כגון אמירת שקרים, הן לבת או לבן הזוג, לילדים, להורים, לאחים ולחוג המשפחתי המורחב אשר יצטמצם והלך בדורות האחרונים מאחר ולמעשה גם מושג המשפחה הולך ומצטמצם ולפני כמה דורות היה האדם גר בעיקר בקרב המשפחה המורחבת וכללי המוסר היו מחייבים אותו לא לקיים יחסים אינטימיים עם בנות משפחתו ואף לא לגרום לריב ומדון בתוך המסגרת המשפחתית, לתת כבוד ולשמור באדיקות על הנורמות המוסריות הספציפיות שנקבעו עבורו.

כללי המוסר שנקבעו בין אדם לחברו למעשה מגובים חלקית גם בנורמות מוסר דתיות ואולם המשמעותיות שבהם מעוגנות בחברות שומרות חוק באופן חוקי כגון רצח והריגה, גניבה של רכוש בעל ערך ואף במקומות מסוימים שמירה על שעות מנוחה ושקט אשר מחייבים את האדם להתנהגות מסוימת.

ואולם הנושא של המוסר הינו במקרה הספציפי הזה בעיקר התחום אשר לא מגובה בחוקים אשר במידה והאדם עובר עליהם שאז הוא נענש במידה ונתפס ובמידה ולא נתפס שאז למעשה אין זה אומר שהוא מתנהג על פי הכללים אולם מבחינתו כל עוד לא תפסו אותו אז "הכל בסדר".

ההתנהגות המוסרית שבין אדם לחברו היא בכל מקרה המהות המשמעותית של תפיסת המוסר בעיני עצמו וזו לנעשה נורמת ההתנהגות של כל אדם ואדם אשר מחליט עבור עצמו ולפי המציאות הפרטית של עצמו אילו כללים הוא מאמץ ואילו לא והיכולת שלו לשפוט את עצמו ולבקר את עצמו היא זו שקובעת למעשה.

התנהגות מוסרית נחשבת כזו ברגע שמתקיימת ראשית בעיני האדם עצמו ועד כמה הדבר מעסיק אותו מאחר וברור כי במידה והאדם מנסה להשיג לעצמו הישגים שונים בעיקר בעסקיו שאז סביר להניח כי כללי המוסר הקפדניים יגבילו אותו ללא הרף מאחר ויאלץ הוא לשקר, להסתיר מידע אשר עלול להיות רלוונטי, יתחרה באנשים ובגופים אחרים באופן שעלול להיחשב לא מוסרי ואף זאת מבלי שירגיש כי הוא איננו מוסרי מאחר והכללים והנורמות נחשבות לכאלה שעומדות בתקן המוסר כל לא עבר הוא על החוק ולכן ההבדל הינו ברור, יכול אדם להתנהג באופן לא מוסרי באופן קיצוני אולם כל עוד לא תפסו אותו וכל עוד הוא לא חרג מגבולות החוק שאז מבחינתו הוא נחשב למוסרי והדברים אינם מעסיקים אותו כלל.

בעסקים ובפרנסה נהוג לחשוב בימינו כי המוסר והאתיקה הינם רק בגדר המלצה ובפועל מי שנוהג באופן מוסרי שהרי זו ההתנהגות החריגה והלא מקובלת ואילו מי שנוהג בערמומיות ובפיקחות עסקית וודאי שעובר פה ושם על הכללים.

ואולם התנהגות מוסרית אשר מקובלת בימינו מתייחסת בעיקר למוסריות מינית ומוסריות שיש בה אלימות כזו או אחרת ואשר לא נחשבות בשום צורה כעבירה על החוק שהרי החוק אף הוא נתון לפרשנות ומתעצב כל פעם מחדש במידה ונאלצים ללבן את העניין בבית המשפט שאז קיימים עורכי דין המסוגלים להקצין צורות התנהגות שונות ולצמצם את הפער בין תום לב לבין חוסר תום לב בעצם כוונת העניין ואז למעשה שקר לבן ותמים לכאורה של אדם אשר מכר לחברו מוצר או שירות אשר התוצאות לא תאמו את אשר הובטח שאז ניתן אף להקצין את המעשה ולגרום לו ראשית כל להראות כלפי חוץ כלא מוסרי כלפי השופט ושאז כל מהלך הדברים משתנה וממקום של התנהגות לא מוסרית בצורה מוקצנת שהרי ניתן לתת תשתית טובה לכך שחוסר המוסריות המוכחת של אותו אדם למעשה בונה שלב אחר שלב את ההוכחה כי למעשה זה גרם לו לעבור על החוק ולהונות את הלקוח באופן כזה שיחשב כאילו עבר על החוק.

ואולם המוסריות האמיתית והבסיסית ביותר הינה למעשה הכללים אשר מציב האדם לעצמו מאחר ורק הוא חי עם עצמו ויכול להסתכל לעצמו בעיניים ומכיוון שכך כאשר אותו אדם מסוים אשר מסוגל ללכת לישון עם אשתו כל לילה, לקום איתה בבוקר, לחייך אליה ובאותו זמן גם לתכנן מתי היא תפנה את השטח על מנת שיתחיל לרשום הודעות לנשים אחרות על מנת להוביל למצב שבו הוא יוכל לבגוד בה ללא הפרעה הוא המוסר בעיני עצמו ואם הוא נתקל בקושי מסויים בדרך זו שהרי משמעות הדבר כי הוא איננו שלם עם מעשיו וניתן לאמר כי קיימת ללא ספק גם השפעה מצטברת על הנושא מבחינה גופנית שהרי המחשבות הטורדניות מציקות לו ללא הרף והוא חי חיים כפולים ונוהג נורמות התנהגות המוגדרת כמוסר כפול, למעשה הוא חיי חיים כפולים ואשר בפעם אחת הוא מצטייר כאדם מוסרי ובשניה כאדם לא מוסרי ושאז למעשה הוא נאלץ לגרום לשתי הישויות המקננות בו ומצויות בו לקונפליקט משמעותי מאוד והדבר מייסר אותו.

למעשה שורש המילה "מוסר" ושורש המילה "ייסורים" הינו זהה… קיים הסבר מאוד ברור לנושא מאחר והתנהגות אשר למעשה איננה מוסרית עבור האדם והוא מודע לכך באופן כזה או אחר שהרי הדבר גורם לו לייסורים.

ואולם קיים פה פרדוקס מסוים מאחר ואם הוא אינו מודע לכך שהוא מתנהג באופן לא מוסרי שהרי הוא מבחינתו כן מוסרי אולם אין הדבר פשוט כלל מאחר וגם אם הוא לא מודע לדבר בצורה ישירה שאז תת ההכרה שלו בהחלט מודעת והיא זו למעשה אשר קובעת את הדברים וגם אם לדוגמא גבר מסוים בוגד באשתו אפילו במחשבה ולא בפועל שאז גם אם בעיניו אין עם זה שום בעיה מוסרית שעדין הוא לא יספר את זה לבת זוגו מאחר והוא מתאר לעצמו שהדבר יגרום לה לכעס מאחר ולמעשה זוהי התנהגות לא מוסרית המבוססת על שקר שכידוע הוא איננו מוסרי ולכן האדם ומחשבתו ומערכת היחסים ביניהם היא למעשה הבסיס למוסריות אשר יגלה אותו אדם גם מן הפנים אל החוץ.

התנהגותו המוסרית של האדם הלא כנה בעיקר כלפי עצמו משליכה באופן מובהק גם על התנהגותו המוסרית כלפי חוץ מאחר וגם עם הוא מנסה להכחיש לעצמו ולספר לעצמו סיפורים שאז תת ההכרה שלו יודעת מן הסתם את האמת ושאז ישנם דברים אשר יכול הוא לחיות אתם בשלום ויש דברים אשר הוא אינו יכול לחיות אתם בשלום.

האדם הבוגד והלא כנה למעשה גם משקר לעצמו, גם משקר לבת זוגו, גם משקר לנשים איתן הוא מפתח מערכות יחסים נוספות המבוססות אף הן על כללי מוסר נמוכות ומשקר גם לבני הזוג של אותן נשים, ומשקר ולא כנה גם עם ילדיו, עם חבריו, גם עם לקוחותיו וגם עם כל אדם כמעט אשר יבוא הוא איתם במגע ומאחר והוא מאמץ ללא הבנה עמוקה ומשמעותית נורמות מוסר ירודות ושאז ללא ידיעתו וללא הבנתו הוא מייצר לעצמו מאגר עצום של אנרגיות שליליות ושחורות הפוגעות הן בו והן בסובבים אותו וכל זאת ללא ידיעתו.

ואולם קיימת כמובן הדרך האחרת, אשר תגאל אותו ברגע אחד מייסוריו ומהתייסרויותיו וזוהי ההתוודאות.

באותו רגע מסוים שבו המוסר שלו מכה בו והולם בו במכות אשר מטלטלות בו ואף היקום דואג לשלוח אליו כל מיני "שליחים" אשר יאותתו לו ויעבירו אליו מסרים סמויים לעיתים וגלויים לעיתים שאז הדברים מצטברים אל אותו אדם באופן כזה אשר בסופו של דבר הדברים מחלחלים ומביאים אותו להכרה כי הוא נוהג בצורה שלילית למרות שהוא לא עובר על החוק היבש אלא "רק" על החוק המוסרי. ברגע זה של ההבנה שלו מתחילים הדברים לחלחל בנפשו ושאז הדברים מתחילים לייסר אותו ולפגוע בו.

במידה ובוחר אותו אדם לנקות את עצמו מכל השקרים ומכל ההתנהגות אשר גורמת לו להיות לא מוסרי שאז זו התרופה לייסוריו.

 

 

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

הסתרה

ההסתרה

בבוקר זה משחרר אני מתוכי את ההסתרה מתוך התבוננות עמוקה אל תוך נפשו של אדם מסוים, ניתן לעיתים להבחין בין כל הדברים והאלמנטים הברורים והגלויים

קרא עוד »

המקוריות

הקו הדק המפריד בין העולם הישן לעולם החדש הינו למעשה האזור הזמני אשר נותן לנו את האפשרות להבחין בהבדל המשמעותי בין שני העולמות. העולם הישן

קרא עוד »

האבל

מעטים הינם הרגעים אשר האדם מרגיש באופן מסויים מאוד קרוב אל הדבר המופלא, הקסום, מלא ההוד והמפחיד כל כך, הקרוי חיים ומוות. דומה מאוד הלידה

קרא עוד »