ההישענות

מקומו המאוזן של האדם, המקום המדויק עבורו אשר מרגיש כי נשימתו העמוקה מאפשרת לו את תחושות המרחב האינסופי מן הצד האחד ומן הצד השני את תחושת ההתמקדות והדיוק שהרי אותה תחושה אשר מאפשרת לאדם לחוש את אותו איזון למעשה באותה המידה מאפשרת לו את ההישענות המנטאלית על אותה תחושה ועל אותה הרגשה.

ההישענות כמוה כדוגמא להיסמכות, כאשר גוף מסוים לפתע אינו חש את תחושת האיזון ונוטה הוא לקרוס למעשה זקוק באופן מידי על גוף אחר על מנת להישען עליו, למעשה משעין עליו את מלוא כובד משקלו הן הפיזי והן המנטאלי ואז למעשה הגוף שעליו נשען הגוף השני למעשה סוחב עליו את הגוף הנוסף.

האנרגיה אשר נאלץ הגוף הסוחב לשאת למעשה הינה כפולה ומכופלת מאחר ובנוסף לאנרגיה אשר משקיע בנשיאת עצמו משקיע הוא אנרגיה נוספת על ההישענות של הגוף הנישען.

אותה השענות סימבולית, למעשה מפרשת את אותה תחושה אשר חש אדם מסוים, אשר נסמך ונשען על אדם מסוים אחר ולמעשה גורם באופן מסוים לאדם שעליו הוא נשען להוציא כמות כפולה ומכופלת של אנרגיות על מנת כי יוכל לשאת אותו מבלי כי הדבר יגרום לו לקריסה.

מן העבר השני, כאשר גוף מסוים נשען על גוף אחר ולגוף האחר אין את האנרגיות המיוחדות שיאפשרו לו לשאת ולתמוך את הגוף הנשען שהרי לאחר פרק זמן מסוים, לא יכול הגוף הנושא לשאת את משקל הגוף הנשען ואז, בבת אחת כאשר מסתימות האנרגיות החיוביות והמאפשרות קורס הצד התומך ויחד איתו קורס ומתרסק גם הצד הנשען וכך שבהרף עין, מתמוטטים ונופלים שני גופים בבת אחת ומתפוררים, מאחר וההישענות לא עבדה לשניהם, לא לגוף הנשען וחסר הכוחות ולא לגוף שעליו נשען הגוף הראשון, שניהם בבת אחת, איבדו את כוחם ואת איזונם ואת יציבותם, אחד אחרי השני והתמוטטו כמו מגדל קלפים.

משמעות ההישענות מורחבת ומשמעותית הרבה יותר כאשר מדובר באלמנטים אנושים ולא רק פיזיים.

האדם אשר מתחיל את מסלול חייו, כתינוק אשר נשען לחלוטין ונסמך על אימו בעיקר וגם מעט על אביו, מוצא תמיד ובכל שלב של חייו בין אם במודע אך בעיקר שלא במודע את אותו אדם מסוים אשר עליו יוכל להישען ועליו יוכל לסמוך ובעיקר למצוא בו נקודת איזון, מקום בטוח וסביבה נוחה ומאפשרת עבורו.

חשיבות הנושא הינה משמעותית וקריטית בהבנת האיזון והשפיות של האדם, כל אדם, בין אם בתחילת מסלול חייו ודרכו ובעיקר בהמשך הדרך כאשר האפשרויות הבאות בחשבון מבחינתו ביחס לכמות הפעמים אשר יאלץ להישען על מישהו אחר רבות ומגוונות, הן במישור האישי, הן במישור הזוגי ואף כמובן במישור המקצועי והעסקי.

כל הישענות והאלמנטים המיוחדים לה ואשר מאפיינים אותה ביחס לאפקט המצטבר והמשפיע של אותה הישענות והיתמכות.

במישור האישי, הפרסונאלי, זקוק כאמור האדם המסוים לאדם אחר על מנת להישען עליו ולסמוך עליו וכאשר במהלך חייו ובנקודות מסוימות אשר נזקק הוא לאותה תמיכה והישענות שהרי סביר להניח כי הגורל הניח את אותם אנשים אשר עליו יכול היה הוא להישען עליהם ולסמוך עליהם ואף להיות מאוזנים בעזרתה, לכן אותה הישענות והסמכות על משהו מסוים בתקופה מסוימת ובמפגש מסוים של זמן וטיימינג, תמיד נמצא ומזומן לו לאדם האדם האחר שעליו יכול הוא להישען.

קיימים מקרים לא מעטים אשר אותו אדם מסוים אשר מזדמן על דרכו של אדם שהיה זקוק באותו רגע להישענות והיתמכות, עשה את תפקידו המסוים ולאחר רגע קט נסתלק מחייו של הנשען עליו לרגע ולא חזר עוד לעולם וכך שמן העבר השני יכולים להיות מקרים אשר ברגע מסוים שבו היה זקוק אדם מסוים להישענות והיא לא הספיקה להכין אותו שאז כאמור נופל אחד מהם לפחות.

ההישענות המקצועית וכמוה גם ההישענות העסקית והמספרית והתאגידים, למעשה ממש כמו בהישענות האישית, מאפשרת לגוף מסוים, להישען עליו בסיטואציות מסוימות ולתקופה מסוימת.

אותה הישענות הינה ברובה הישענות כלכלית, לדוגמא בנק אשר מעניק ללקוחותיו את שירותי ההישענות הפיננסית ובמילים אחרות תחום ההלוואות אשר למעשה מהווה את אחד ממקורות ההכנסה הנכבדים ביותר של בנקים בכל רחבי העולם.

היכולות להישען כלכלית ולבסס את הפעילות הכספית המסוימת על בנק מסוים לצורך תפעול שותף שלו ושיתוף ברווחים הינו מודל נוסף של הישענות כלכלית אשר גובה מחיר כבד של חברות אשר נשענו על גוף כלכלי מיוחד וכאשר אותו גוף כלכלי קרס מעומס ההישענות, קרסו בעקבותיו כל החברות אשר נשענו ונתמכו ואף הסתמכו על אותו גוף כלכלי מסוים.

כמו בכל מערכת יחסים בין אדם אחד לאדם אחר, בין אם היא מערכת יחסים משפחתית, מערכת יחסים חברית, ידידותית ואף זוגית, קיימת בין אם במודע ובין אם שלא, הישענות הדדית בין שני צדדי מערכת היחסים.

בכל מערכת יחסים ישנו צד אחד אשר מאזן את אותה מערכת יחסים ותומך בצד השני בדברים אשר טוב הוא בהם ואילו הצד השני תומך בכל הצדדים שהצד השני פחות טוב בהם.

באופן כזה קיים איזון אופטימאלי ולמעשה קיימת הישענות הדדית, מאוזנת, חיובית וגמישה.

למעשה כל הישענות כזו מגיעה בעיקר ממקום אשר יכול להכיל באופן הדדי ומאוזן את הצד השני.

ההישענות בתוך מערכת יחסים חברית למעשה מעלה את הצורך המשתנה של כל צד להישען האחד על השני ולעיתים מופר האיזון כאשר צד אחד נשען כבדרך קבע מבלי לתת את האפשרות לצד השני להישען עליו גם כאשר נזקק לזה.

ההישענות הזוגית, כמוה כאיזון הזוגי למעשה וכאשר נוצרת סיטואציה מסוימת ובזוג מסוים אחד הצדדים מנסה להישען ולהיסמך על בן הזוג השני ובן הזוג לא חזק מספיק על מנת לשאת את הצד הזקוק לה, שהרי לפחות צד אחד ירגיש בלתי יציב ומעורער ובאופן הגיוני אף שני הצדדים יכולים להרגיש כך ואז למעשה שניהם יהיו בחוסר משמעותי של אנרגיות.

כאמור במערכת יחסים זוגית ישנם מקרים שצד אחד הוא בעיקר הצד שנותן שיישענו עליו ואילו צד אחר נוהג בדרך כלל להישען על בן או בת זוגו ואז למעשה ולכאורה יש צד אחד שנותן יותר וצד אחד שלוקח יותר ואז כאמור במידה והדברים יוצאים מאיזון שאז אותו חוסר איזון יכול להביא להתפרקות מערכת היחסים באופן מוחלט ולעיתים אף באופן שלא יהיה ניתן לאיחוי מוחלט.

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

פריצת הדרך

קיימות במסלול חייו של אדם מספר נקודות אשר ניתן להגדירן כפריצות דרך וכחלון הזדמנויות פתוח וכאמור המודעות העצמית וההתכוננות לכך היא זו אשר נותנת לאותו אדם את הסימנים ואת האיתותים לגבי הדברים.

קרא עוד »

האינטימיות

האינטימיות הינה תקשורת וכמובן מלווה היא בתדר אשר מתקיים קודם כל עם עצמך וכאמור אדם אשר אין לו אינטימיות עם עצמו והוא מרגיש מספיק נוח על מנת לשתף את עצמו בכל מיני דברים באופן גלוי ופתוח ולהרגיש בנוח עם הדברים שאז יש לו באופן וודאי את היכולת ליהנות גם מחברת עצמו וגם לשתף החוצה אנשים מסויימים אשר איתם הוא מרגיש מספיק בנוח.

קרא עוד »
תיקשור אודות נביאי השקר והמדון

נביאי השקר והמדון

כל אותם אנשים אשר משחיתים זמנם ואת זמנם של אנשים אחרים בכל מיני סיפורים ושקרים אודות תרחישי אימה בלתי אפשריים המחלחלים ונובעים בנפשם של כל

קרא עוד »