הפתיחות המחשבתית

ההבנה העמוקה והמשמעותית אשר אדם מסוים נותן לחייו מובילה אותו על פי רוב בדרכו הבטוחה אל עבר ייעודו.

קיימים אנשים אשר אמונה מובילה אותם בדרכם וכמובן שגם אנשים אשר אינם מייחסים כל חשיבות לדרך ואינם כלל מודעים כי קיימת דרך ואז הם עוברים במקומות שונים שוב ושוב מבלי להבין כי דרכם אינה הדרך הנכונה, אולם ככל שאדם מסוים מחובר ומודע לעצמו, כך הסבירות שילך בדרך לא שלו קטנה יותר ויותר.

משמעות חייו של האדם המודע מובילה אותו, איפה, בדרכו הסלולה והבטוחה והנינוחה בדרך כלל אל עבר ייעודו אשר לרוב גורמת לו מכיוון שהינו מודע לסביבתו ולעצמו לפתיחות מחשבתית והתנהגותית ונובע הדבר מתוך פתיחות המחשבה.

הפתיחות של האדם לקבל דברים חדשים ואלמנטים אשר לא היו קיימים בחייו קודם ואף לאמצם כדרך מחשבה מעניינת יותר, תורמת יותר ואף מועילה עבורו ועבור הסובבים אותו מעידה כי הוא גמיש וניתן לשינויים.

המודעות העצמית המתפתחת בהדרגה אצל האדם יכולה במקרים רבים לגרום לו לשינוי מהותי בנקודות השקפתו.

כאשר אדם משנה את אורחות חייו בדרך כלל נובע הדבר מכמה סיבות עיקריות כאשר בדרך כלל נובעים אלו מתוך חוסר ברירה וחוסר הבנה, או מתוך חיבור מסוים לזוגיות מתהווה כך שהשינוי הוא מתוך אינטרס לשמירה ולהידוק הזוגיות ולטובתה וכמו כן גם שינוי שנובע מתוך חיקוי של מודל הערצה של אדם אחר והרצון לאמץ את נורמות חשיבתו והתנהגותו.

השינויים אשר נכפים על האדם יכולים כמובן להגיע מתוך שינויים דמוגרפיים הנובעים ממלחמות או מצוקות כלכליות ואשר מאפיינות לרוב את העולם הישן ואשר האדם למעשה מצא את מקומו ואת סביבתו החדשה כל פעם מחדש אל נוכח הרצון לדאוג לעצמו וליקרים לו למזון, אמצעי מחיה, ועוד אלמנטים אשר לא היו קיימים בסביבתו הקודמת.

השינויים הללו כמובן נכפו עליו והיה עליו לאמץ סגנון חיים שונה מסגנון חייו הקודם.

במידה והשינוי שנכפה על אותו אדם היטיב איתו בסופו של תהליך, שהרי השינוי הינו חיובי עבורו ובמידה והשינוי שנכפה עבורו לא היטיב איתו מסיבה מסוימת שהרי השינוי הינו שלילי ואולם כמובן שכך או כך הדבר תלוי ביכולתו של אותו אדם להכיל את השינויים הללו ולקבלם כעובדה ובמידה והינו פתוח לשינויים שהרי אין הוא מרגיש יחס שלילי לגביהם אלא חיובי.

האלמנטים המשתנים בחייו של האדם הפתוח כאשר השינוי איננו מרצונו יכול כמובן להיטיב איתו גם אם בתחילתו של הדבר הוא מתקשה להסתגל ואולם ככל שעובר הזמן הוא מוצא בדרך כלל נקודות אחיזה חיוביות ואז כל הנושא מקבל משמעות חדשה וטובה.

לדוגמא, אדם מסוים אשר נפצע בתאונת דרכים ורותק לביתו מאחר ותנועתו הוגבלה כתוצאה מקושי גופני שאז לפתע מצא זמן למלא בכל מיני תחביבים חדשים ומיטיבים עימו כך במידה וקיימת בו פתיחות מחשבתית, בסופו של דבר יקבל את השינוי המחשבתי בפתיחות חיובית טובה ומיטיבה עבורו.

האדם, כיצור זוגי בדרך כלל, יוצר קשרים זוגיים מספר פעמים במהלך חייו, בשלבים שונים של חייו ועקב כך גם משנה בכל פעם משמעותית את חייו בין אם מודע הוא לשינויים הללו ובין אם רואה אותם כתהליך טבעי.

בעולם הישן, נשים היו נשואות לבעליהן ועקב כך היו גם מתרחקות ממשפחותיהן הן גיאוגרפית וכמובן מסיבות שהיום כבר אינם רלוונטיות, גם מנטאלית בגלל שהקשר היחידי שהיה קיים הינו חליפת מכתבים לצורך שמירה על קשר ועדכון שוטף.

כיום שינויים כאלה הינן סבילים יותר ופשוטים יותר ואולם גם כך וגם כך, כאשר שינוי בחייו של אדם מתרחש בזכות זוגיות שהרי גם כאן במידה וקיימת פתיחות מחשבתית והכלה של אותו שינוי יכול האדם לראות בשינויים הללו הזדמנות לרענן את חייו ואת צורת מחשבתו גם אם הדברים שונים בתכלית ממהות חייו המוכרת ומסביבתו הנוחה והנינוחה.

ניתן לתת מספר לא קטן של דוגמאות לשינויים אשר גורמת זוגיות אצל האדם בין אם אלה שינויים טובים או בין אם אלה שינויים פחות טובים.

במקרים מסוימים כאשר זוג נמצא בתחילת מערכת היחסים קיימת אצל שני הצדדים סקרנות כלפי הצד השני מאחר וההרגלים אשר רגיל אליהם צד אחד ואשר מובילים אותו בחייו אמורים לעבור בחינה מקיפה אצל הצד השני.

לדוגמא, זוג אשר הגבר נוהג לצאת פעמים רבות עם חבריו הטובים וכעת מתבקש ממנו, מן הסתם, להישאר עם בת זוגו החדשה, יהיה עבורו הדבר שינוי ולעיתים שינוי לא חיובי מאחר וזהו הרגל חיובי ושינוי שלו לטובת זמן איכות עם אהובתו החדשה יהיה טוב בתחילתו של הקשר ואולם ככל שהקשר הזוגי יתמשך כך הוא ישאף לחדש את ההרגל הישן מאחר והם יהיו חסרים לו ואף הם ילחצו עליו וינסו להשפיע עליו לחזור למפגשים הללו.

הפתיחות של בת זוגו החדשה לקבל את צרכיו של בן זוגה כמובן תלויים בה ובאופן חשיבתה וללא ספק ניתן לאמר כי במקרים כאלה הגמישות, הפתיחות והסבלנות מהווים כלים חשובים מאין כמותם במערכת זוגית בין אם היא חדשה ובין אם היא וותיקה.

כאשר זוג מסוים נמצא במשך זמן ממושך ביחד וההרגלים מקבעים אותם לצורת חיים מאוד מסוימת שאז במידה וקיימת נסיגה טבעית בהתפתחותם הן האישית והן גם הזוגית שאז בין אם במודע ובין אם שלא במודע שאז היכולת להכיל שינויים במחשבה וכמובן גם בהתנהגות קובעת את שרידותם הזוגית המשותפת.

במידה והשינויים המתרחשים עליהם הינם ביוזמת אחד הצדדים כמו למשל ובדרך כלל חיפוש משמעויות חדשות אצל כל אחד בנפרד כמו לימודים או תחביבים שהרי במידה ואצל הצד השני קיימת פתיחות מחשבתית שהרי שינויים אלה יכולים בהחלט לתרום לזוגיות ולהזרים דם חדש אליה ואולם אם מדובר בהשלמות חשאיות כגון יחסים אסורים עם בני זוג אחרים וללא הסכמת הצד השני, נובע הדבר מצורת חשיבה אשר אינה תואמת את הכללים ביניהם ולכן עלולים הם למצוא את עצמם עד מהרה משנים את חייהם מן הקצה אל הקצה ובשינוי כפוי ושלילי בדרך כלל.

שינויים נוספים שהאדם משתנה נובעים כתוצאה מצורך מסוים שיש לו כתוצאה ממודל מסוים אשר נחשף הוא אליו כגון מישהו מסוים אשר משפיע עליו כגון מנטור מסוים או דמות מסוימת אשר נכנסה לחייו במפתיע ומשפיעה עליו מתוך מקום של רצון לחכות אותו ומתוך כך שמוצא הוא עניין רב בצורת חייו ובמחשבתו של המודל.

כאשר אדם מסוים נמצא בקושי מסוים והולך לטיפול, מקבל הוא עצות שונות בין אם רלוונטיות עבורו וגם אם פחות ואז הוא מחליט, במידה והאדם המטפל מהווה עבורו מודל לחיקוי, לנסות ולאמץ נורמות חשיבה והתנהגות דומים.

במידה ואותו אדם מסוים מגלה פתיחות מחשבה שהרי יוכל, בעזרת אותו מורה נבוכים, לבצע שינויים טובים ומיטיבים עבורו וע"י כך להגמיש את מחשבתו וכמובן את אורחות חייו באופן שיגרום לו לשדרוג משמעותי.

ואולם במידה ולא קיימת אצלו הפתיחות לשינויים שהרי ידחה כל ניסיון להשפעה מצד אותו מורה ויישאר תקוע באדמה הטובענית של הסגירות המחשבתית.

אנשים בעלי כושר השפעה ויכולת לגרום לצד השני לחשוב באופן מסוים מהווים גורם חשוב ומשמעותי מאוד בחייו של מי שנפגש איתם, במקריות לא מקרית.

היכולת לגרום לאנשים מסוימים לשנות את צורת חייהם ואת הפתיחות שלהם הינה מעלה חשובה אצל אנשים אשר ייעודם הוא זה אשר למעשה פרשת דרכים עבור לא מעט אנשים והם מגיעים אחד אל השני בתזמון מאוד מדויק ובדיוק בזמן על מנת לשים תמונת ראי אל מול פניו של האדם אשר זקוק יותר מתמיד לשינוי.

הפתיחות הנוצרת אט אט אצל אנשים רבים בעולם המודרני נובעת בראש ובראשונה וממקום בלתי מודע בדרך כלל של כמויות עצומות של מידע ואשר למעשה אין כיום אף נושא שאין לו פתרון או התייחסות ואולם אותם אנשים מסוימים, מורים רוחניים, יודעים לכוון את האדם הזקוק לכך לאלמנט החשוב מכל בסיטואציה כזו לאותה פתיחות וגמישות מחשבה היכולה למעשה לפנות את הדרך החסומה בדרך כלל לשינוי הרגלי חשיבה מתוך בחירה ומתוך הבנה כי זה מה שנכון לעשות.

פתיחות המחשבה יכולה לגרום לאלמנטים שלילים ואף מיושנים לפנות מקום לאלמנטים טובים וחיוניים.

פתיחות המחשבה מאפשרת לאדם אשר היה סגור לאפשר לעצמו לדמיין ולפנטז על רצונותיו הכמוסים אשר אופי מחשבתו הסגורה מנעה ממנו, ועל ידי כך לפתח יותר שאיפות ורצונות עבור עצמו, להיפתח לאומנות ואל יצירתיות הבאה לידי ביטוי באופנים רבים ובצורות רבות, הפתיחות יכולה לאפשר לו להרגיש שלם ובוטח עם תחושות ורגשות מודחקים ולאפשר לעצמו גוון רב שיעשיר את חייו, הפתיחות נותנת לגיטימציה לאדם להיות הוא ולגלות את מה שחשוב עבורו מבלי לחסום את עצמו.

בתחילה הוא ידמיין את הדברים באופן חופשי ופתוח ולאחר מכן ובאופן מושכל, יוכל גם לממש אט אט את הדברים בעבורו.

תהליך של פתיחות מחשבתית הינו מורכב ולא פשוט ואולם מומלץ בחום ממבט על מאחר וסגירות מחשבתית בסופו של דבר עלולה לגרום להתפתחות שלילית לא רצויה עבור כל אדם וכמובן ליצירת מאזן אנרגטי שלילי.

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

מי הוא מנהיג

המנהיגות

מנהיגות לוקחים ולא מקבלים, והכוונה הינה כי בסופו של דבר במידה ואין תכונות מולדות אצל המנהיג שאז הדברים יתגלו במוקדם או במאוחר והמנהיג לא ישרוד ויחזיק מעמד.

קרא עוד »

ההתנהגות האנושית

בימים האפלים והחשוכים של ימי הביניים, מי שלא התנצר נחשב לבעל התנהגות מופרעת ולא מקובלת והיה גוף אשר אכף בכוח את הנצרות באמצעות האינקביזיציה אשר תפקידה ושליחותה הייתה לחנך מחדש את ההמונים לנצרות ולחוקיה ובאמצעות זאת לעיצוב ההתנהגות מחדש.
גם המפלגה הנציונאל סוציליסטית בגרמניה הגדירה מחדש את ההתנהגות האנושית המקובלת ודאגה ליישם ככל האפשר את נורמות ההתנהגות הללו על סביבתה.
מי שלא אימץ כללי התנהגות הולמים, אזי זכה לתגובות אשר שכנעו אותו להתאזן עם הסביבה.

קרא עוד »

האושר

המשמעות של האושר מתחילה למעשה בדרך חייו של האדם ושל מטרותיו ויעדיו בעיני עצמו.

קרא עוד »