המטרה

מטרה

ישנם אנשים המקדשים מטרה מסויימת ומכוונים להשגתה באופן ממוקד וכאשר היא מושגת אזי מוגדרת השגתה כהצלחה, מצד שני כאשר היא אינה מושגת אזי מוגדרת היא ככישלון.

מכאן שלכוון למטרה מסויימת זוהי הדרך, והמטרה הינה במקרה הזה התוצאה, כאשר ניתן להתייחס לכל מהלך חייו של אדם כדרך ואילו ייעודו הינה המטרה.

שאיפתו של כל אדם ורצונו לדעת כי דרכו מובילה אותו אל עבר השגת המטרה אולם לא תמיד יודע הוא מה היא ולכן בדרך כלל לא סגור הוא על הדרך האם היא נכונה או מתאימה.

חיי האדם מחולקים לכל מיני סוגים של מטרות, מטרות לתווך הקצר, מטרות לתווך הארוך, מטרות קלות להשגה, מטרות קשות להשגה, מטרות יכולות להיות מוצבות על ידי אינדיבידואל מסויים, מטרה יכולה להיות מוצבת על ידי קבוצה מסויימת או חברה מסויימת וכמובן שיכולות להיות מספר מטרות משותפות המחזיקות ביחד אמונה חזקה בדרך מאחר ומטרה משותפת היא למעשה דבק מסויים בין חברים ובאותה קבוצה שהרי ברגע שהיא מושגת או שיש מטרות עתידיות או שהמטרה הושגה והקבוצה מתפרקת.

כאמור על מנת להגיע אל מטרה מסויימת צריך בדרך כלל להגדיר אותה באופן כזה שהדברים יהיו ברורים ומדוייקים עבור מי שהגדיר אותה ולכן מי שמנסה להשיג מטרה מסויימת מבלי שזו תהיה ברורה ומדוייקת סביר להניח שאו שלא תושג במלואה או שתושג מטרה אחרת אולם לא זו שהכוונה הייתה בראשית.

מכאן שבמידה ויש מטרה מסויימת, אזי יכולות להיות מספר מסויים של דרכים להשיג את המטרה ומספר דרכי פעולה אשר יכולות להיות דרכים ארוכות ובטוחות יותר ומצד שני גם דרכים קצרות ופחות בטוחות, כל אחד עושה את השיקול שלו איזה דרך עדיפה בעיניו ולוקח הוא את כל השיקולים בעד ונגד עוד לפני שיוצא הוא לדרך אל המטרה.

כאמור, ישנם מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח הארוך כאשר סביר כי המטרה לטווח הארוך יכולה להכיל בתוך תוכה מספר מטרות לתווך הקצר אשר יהוו למעשה את הדרך לטווח הארוך והשגה של כל המטרות לתווך הקצר ירכיבו למעשה את הדרך אל המטרה אשר מוגדרת כטווח ארוך, מכאן שהשגת יעדים אשר מהווים אבני דרך היא לא רק מטאפורית אלא גם פרקטית מאחר ושלבים בדרך אל המטרה הינם מטרות בפני עצמן.

ניתן דוגמא של חברה עסקית אשר המטרה שלה היא השגת יעדי מכירות של סכום מסויים ונקבעו יעדי מכירות חודשיים אשר מרכיבים את יעד המכירות השנתי כאשר השגת מטרה ברורה להשיג סכום מינימום בחודש על מנת לעמוד ביעד השנתי ולכן חודש מסויים שהיעד החודשי לא הושג שהרי התחושה הינה כי יש פחות סיכוי לעמוד במטרה ואילו חודש אשר היעד הושג באופן מלא אזי הסיכוי לעמוד בהצלחה ביעד הכולל גדולה.

למעשה נהוג ומקובל להגביר את הסיכוי לעמוד במטרה ולהשיג אותה באמצעות שיטות ודרכים אשר מוגדרות כתכנון מוקדם וזאת על מנת למזער את הסיכוי ואת הסבירות לא לעמוד במטרה ולכן כאשר מדובר בגוף מסודר או בקבוצה מסודרת נהוג בדרך כלל לתכנן מראש את הדרך ולמפות את התהליכים אשר מרכיבים את הדרך אל המטרה, לנסות ולהבין את נקודות הכשל האפשריות בדרך אל המטרה ולנסות ולתכנן היטב את הדברים באופן כזה שתכנון קפדני ומדוייק יכול באופן כזה או אחר לוודא ככל האפשר כי לא יהיו או שלא ייווצרו אולי כשלים אשר ימנעו מן המטרה להיות מושגת.

ישנן מטרות היכולות להיות מושגות אך ורק בעבודת צוות וניתן מספר דוגמאות כאשר הראשונה הינה מרוץ מרתון אשר הינו מטרה לא פשוטה ואף מאתגרת ועוד דוגמא מאותו תחום שזו ריצת שליחים אשר אף היא מטרה מאוד מורכבת אולם באופן שונה ובדרך שונה.

מרוץ המרתון למעשה מורכב ממרחק של 42 ק"מ ואשר מהווה אתגר לא פשוט למי שרץ אותה והסוד להשגתה הוא חלוקת כוחות נכונה ותכנון קפדני של עמידה בקצב ריצה מסויים בחלקים מסויימים של הריצה, הגברה של מהירות בשלבים מסויימים ואף האטה בשלבים מסויימים כאשר הסיבה היא שמירת כוח לשלבים מאוחרים יותר, מי שמתחיל את הריצה חזק מידי למעשה בשלב מסויים הוא מתעייף וכוחותיו אט אט מסתיימים ואזי המשעות הינה שהוא לא חילק נכון את כוחותיו ולכן לא יצליח במשימה ואולם במידה והיה מתכנן נכון אז הסיכוי להתנהל נכון היה מגביר את הסיכוי להצלחה.

כמובן שלאפקט הפסיכולוגי ישנו משקל מאוד משמעותי בריצות כאלה מאחר וחלוקת הדרך למספר מטרות משנה הינו כמו תחנות ביניים מוצלחות אשר מרכיבות את כלל השגת המטרה.

מצד שני קיימת גם ריצת השליחים שהיא למעשה עבודת צוות אשר הריצה כוללת מרחק מסויים ואשר משתתפים בה ארבעה שליחים אשר כל אחד בתורו מתחיל את ריצתו לאחר שהרץ הקודם לו סיים את חלקו והעברה של מקל בין שליח לשליח הוא אות לזה שתורו לרוץ. התחרות הינה לא רק על המטרה הסופית שהיא הניצחון של הקבוצה אלא גם על הקפדה של העברה של המקל באופן כזה שאסור לו ליפול כי אז נפסלים או כמובן שכל רץ בתורו והרץ הרביעי צריך להמתין בסבלנות עד כי כולם סיימו את תורם, כמובן שבריצה כזו כולם למעשה תלויים בכולם ואם אחד הרצים איטי יותר ומעקב את הקבוצה אזי צריך מישהו אחר שיאזן אותו וירוץ מהר יותר וכך הלאה.

באופן כללי כאמור ישנם כל מיני סוגים של מטרות אשר הטקטיקה להשגתן שונה ממטרה למטרה ואולם כאמור הגדרה ברורה של הדברים מסייעת לרוב בהשגתה.

החשש והפחד מפני כישלון וחוסר הצלחה בהשגת המטרה הינו מן הסתם גם חלק מתוכנית הפעולה ותוכנית השלבים שלה מאחר וכפי שצוין, ישנם דרכים רבות להשגת מטרה והשלבים בדרך הינם חשובים ביותר להשגתה של המטרה.

תכנון קפדני של כל שלב ושלב הלוקח בחשבון גם כמה וכמה אופציות לכל שלב, אומר שבוצע תכנון קפדני של הדברים.

במקרה כזה, לכל שלב יש כמה אופציות ותרחישים אשר יכולים לבוא בחשבון ואזי ניתן לצמצם למינימום את כמות הטעויות והדברים הלא צפויים שעלולים לשבש את הדרך.

לכל שלב בדרך צריך שתהיה תוכנית חלופית במידה ולא עובדים דברים מסויימים כולל כמה זמן מתעכבים על תהליך מסויים שלא מתקדם לפי הציפיות הראשוניות.

ואולם אדם אשר אמונתו חזקה יכול וודאי להבין כי גם אם מטרה מסויימת לא מושגת במלואה, שהרי יתכן ולמעשה הדברים הטובים קרו ללא קשר למטרה, למשל דרך אשר נעשתה כחלק ממהלך להשגת מטרה מסויימת גרמה לאדם להכיר מישהי שבסופו של דבר הפכה לאישתו וגם אם המטרה הראשונית לא השיגה את היעד שהרי מטרה אחרת הושגה ולא היתה קורת אלמלא המטרה הראשונית לא היתה מנסה להיות מושגת.

מכאן שדברים נמדדים באופן שונה כאשר מסתכלים על דברים מנקודת מבט שונה.

על מנת להשיג מטרה מסויימת כאמור יש צורך להכין תוכנית פעולה ברורה עם שלבים אשר יהיו מוגדרים באופן ברור ופשוט להבנה, לרדת לפרטים ברורים ומדוייקים ככל האפשר ולרשום הערות לכל שלב במידת הצורך.

לתוכנית אב מסויימת יש להוסיף תאריך יעד להשגת היעד הספציפי וכמובן שיש גם חשיבות להגדיר באחריות מי לדאוג שהדבר יקרה.

חשיבות רבה להצלחה בהשגת מטרה מסויימת הינה בין היתר היכולת לשנות הרגלי חשיבה מובנים תוך כדי התהליך מאחר וגמישות מחשבתית הינה בעלת חשיבות רבה בעת הצורך על מנת לא להיתקע בלי יכולת פעולה במקרה ודברים מסויימים השתבשו ויש צורך למצוא תוכנית אשר תהיה אופציית פעולה נוספת.

מטרות באופן כללי אמורות להיות הגיוניות וברות השגה מתוך כך שחוסר הצלחה עיקבי בהשגת מטרות עבור אדם מסויים הינו אולי הגדרה גבוה מידי ואזי חוסר הצלחה רב יכול בסופו של דבר לרפות את ידיו גם מדברים או ממשימות פשוטות יחסית, המטרות שמושגות הן אלו אשר נותנות את המוטיבציה להמשיך.

ואולם, מטרות מסויימות אשר לוקחות פרקי זמן ארוכים או שהינן מורכבות ומסובכות, ראוי כאמור לפרקן למספר גדול של משימות משנה אשר בסופו של דבר ירכיבו ביחד את התמונה הגדולה והשלמה כאשר כמה וכמה משימות אשר מבוצעות בד בבד ומשלמות ביחד הינן רכיבים בתוך התמונה ומרכיבות אותם למעשה.

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

הפעלתנות

הניצוץ המסוים אשר מצוי באדם ואשר גורם לו פעם אחר פעם להפעיל את מערכות גופו והחיבור המיוחד אשר מאפיין אותו נקרא פעלתנות. למעשה בכל פעם

קרא עוד »

המוסריות

האדם הבוגד והלא כנה למעשה גם משקר לעצמו, גם משקר לבת זוגו, גם משקר לנשים איתן הוא מפתח מערכות יחסים נוספות המבוססות אף הן על כללי מוסר נמוכות ומשקר גם לבני הזוג של אותן נשים, ומשקר ולא כנה גם עם ילדיו, עם חבריו, גם עם לקוחותיו וגם עם כל אדם כמעט אשר יבוא הוא איתם במגע

קרא עוד »

ההתמדה

ההתמדה נמדדת ברגעים שבהם האדם מקבל איתותים וסימנים שונים כי הדרך שבה הולך הוא רצופה מכשולים וקשיים.

קרא עוד »