ההשפלה

כתיבה מתאריך 29 ביולי 2018 –

אין דבר מסוכן וקיצוני יותר מלדחוק אדם לפינה ע"י זה שגורמים לו להיות מושפל.

מספיקות כמה מילים אשר יפגעו ישר בליבו או מספר מעשים אשר בשניה אחת גורמת לו לאדם להרגיש כאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליו והוא אינו יודע מה לעשות עם עצמו.

תחושת ההשפלה הינה חדה, וברורה.

תחושת ההשפלה הינה מדוייקת ואף ניתן לראות על פניו של אדם שהושפל כי זהו מצבו.

הוא נותר ללא מילים במקרה אחד או שפותח הוא בסידרה של תגובות אשר לא ניתן לצפות אותן.

האדם שהושפל למעשה מרגיש כמה וכמה סוגי רגשות בו זמנית.

ולכן בהחלט ניתן להגיד כי השפלה הינה רגש לכל דבר אלא שניתן לפרוט את הרגש הזה לכמה וכמה סוגים של רגשות.

ההשפלה מורכבת מכעס, מעלבון, מאכזבה, מחרדה וכל זאת הופכת את ההשפלה לרגש חד, מכאיב, מעליב ואף גורם ברבות הימים לתחושה מוכרת ולא רצויה.

למעשה, ניתן לנתח את התנהגותו של אדם שהושפל ומגיע לאותה סיטואציה בדיוק כאחד שמתחיל מסלול לא קל של שיקום.

אשם שהושפל על מגרש המשחקים למשל, שחקן כדורגל שהפסיד נגד קבוצה מסויימת באופן משפיל, הדבר לא יעזוב אותו והוא ירגיש פחד ובהלה מול הקבוצה אשר השפילה אותו וגרמה לו להיות מוצג לעיני כל באופן גרוטסקי ולא מכובד.

אותו דבר גם בדרן או כל שחקן תיאטרון אשר אמר שורה מסויימת שאמורה היתה להיות מצחיקה ואולם התגובות היו כאלה שגרמו לו להרגיש מושפל, אזי לא ישמח לאמור את אותה שורה שוב מפחד אמיתי לא להיות מושפל.

השפלה הינה רגש קיצוני מאוד ואפשר בהחלט להגיד שכאשר משפילים מישהו הוא עלול להגיב באופן קיצוני עד מאוד.

ממבט על ניתן בהחלט לראות אל נוכח כל ההיסטוריה כי עם שעבר השפלה, לא ישכח ולא יסלח לעולם כי השפלה של עם שנכנסת לקולקטיב הגאווה הלאומית ניתנת בוודאות להגיד כי זהו דבר אשר יצוץ ויעלה בתקופה מסויימת ולא חסרות דוגמאות: גרמניה אשר ספגה השפלה קשה במלחמת העולם הראשונה תחננה היטב את החזרה הקטלנית שלה על מנת לשקם את הגאווה הלאומית של העם הגרמני אשר הושפל ואכן התוצאות המרות שגבו כעשרים וחמש מליון הרוגים במלחמת העולם השניה, נתנה לגרמנים אפשרות לשקם את גאוותם הפגועה ואת עובדת היות העם הגרמני מושפל.

גם במזרח התיכון נרמסו הגאווה המיצרית והסורית במלחמת ששת הימים ובמשך 6 שנים מ- 1967 ועד פרוץ מלחמת יום הכיפורים בשנת 1973, תכננו הצבאות הללו איך להשפיל בחזרה את צבא ישראל.

ואכן הגאווה הישראלית היתה כה חזקה ולקתה באופן בוטה ואף קיצוני בחטא היוהרה, עד כי בתחילתה של המלחמה אכן הושפל הצבא הישראלי וספג מהלומה כבדה אשר רק במזל ואל נוכח התערבות כוחות עליונים הוטתה הקערה וצבא ישראל התאושש וניצח במלחמה.

אמנם במלחמה אין מנצחים אלא רק מנצחים זמניים.

מכיוון שכך, אנו מבינים שהשפלה גורמת לגאווה להיפגע ולהיסדק וזהו בהחלט פגיעה ישירה באגו.

הלוא הוא במקרה הזה – האגו הלאומי.

פגיעה בגאווה של עם זוהי פגיעה ישירה בליבם של אלו השייכים לאותו עם והמזדהים איתו ולכן ממבט על מתפלאים אנחנו כיצד עם ישראל, דווקא לאחר כי ספג השפלות רבות כל כך במשך כל זמן קיומו מתנהג בצורה משפילה ובאופן בוטא וגאוותני כל כך אל מול העם הפלשתינאי, השוכן בשכנות לעם ישראל.

הדבר הזה ניתן עם כך לפרוש שכשבאים לגוף מסויים או אדם מסויים ומשפילים אותו למעשה זו הצורה הבוטא והקיצונית ביותר של רצון להכניע אותו ולגרום לו לכאב, לפגוע בו באגו ולגרום לו למות עוד בחייו.

דומה שאדם שהושפל הינו כבר יצור חסר עמוד שדרה, חלש, שפל קומה, וחסר כבוד ואגו רמוס ולכן מצטייר הוא כאדם אשר אין לו מה להפסיד ולכן בהחלט ניתן לציין ממבט על כי אדם שאין לו מה להפסיד הינו המסוכן ביותר.

אותו הדבר ניתן להגיד גם על עם שגאוותו נפגעה והינו מרגיש מושפל כי אין לו מה להפסיד והינו המסוכן ביותר.

אומה ולאום המפוזרים בכל רחבי תבל כגון הדת המוסלמית עומדת לספוג אפילו יותר מכות והשפלות מאשר ספגה מעודה.

ארגון הטרור הלאומי דע"ש הינו ארגון טרור לאומני המונע מכח העלבון, ההשפלה, הכאב הלאומי והקיצוניות הדתית.

אין ספק שזוהי נוסחה נוראית אשר עבדה באופן קיצוני בימים עברו ואף תייצר בעתיד הלא רחוק לבוא מהומות קשות לתיאור על אותו רקע בדיוק של אגו עממי פגוע, של דת וכבוד הדת אשר נרמס לחלוטין ועל ההשפלה שעוברים מידי יום המוסלמים ברחבי העולם.

למעשה גם בגאווה הערבית יש אוייבים מבית – הלוא הן מדינות המפרץ העשירות שלכאורה הוציאו את עצמם מהקולקטיב הזה של עם מושפל ורמוס כתוצאה מן היכולות הכלכליות האינסופיות אשר יש להם וכמו בדיוק ערביי ארץ ישראל אשר חיים חיים מכובדים וללא השפלות ביחס לאחיהם בקרב הפליטים הפלסטיניים המושפלים והרמוסים.

על רקע זה באירופה המערבית ישנם מיליוני מוסלמים החיים על חבית חומר נפץ, משמשים כחוטבי עצים ושואבי המים של התושבים הוותיקים, מתגוררים להם בגיטאות ובעוני יחסי רב והם מונעים מכוחההאפל והשטני של ההשפלה העממית, העוני וחוסר הכבוד שהם מרגישים.לכן בהחלט ניתן לראות את ההשפלה ככסות של אגו רמוס.

יש לנו עניין רב לדעת ולבחון בפרספקטיבה של שנים אם בתום מלחמת ששת הימים היה קם מנהיג בעל ראיית הנולד בישראל והיה נותן מדינה עצמאית לאותו חלק של הישות הערבית המתקראים פלשתינאים שהרי היתה נוצרת עוד מדינה ערבית לצד ישראל והיו אז נמנעים כל אותם מעשי איבה, מדון ורצח שקרו כל השנים.

למעשה אם ישראל לא היתה משפילה באופן בוטא כל כך את הפליטים הפלשתינאים של אותם הימים היו נחסכים כל המאורעות וכל מלחמות ישראל ואולם אם לא היה קורה כל הדבר הזה מן הסתם לא היה נוצר צורך לפליטים הערביים והמוסלמים לחפש לעצמם מקומות מפלט ומחסה בעולם ובמערב אירופה באיחוד.

הסיבה שמערב אירופה מרגישה נקיפות מצפון על הפליטים המוסלמים היא בדיוק ניסיון לתיקון על ההתנהגות שלהם בתקופה שלאחר מלחמת העולם השניה.

מה שהם לא מבינים ומפנימים זו העובדה כי נאמר כבר מספר רב של פעמים– "מחריביך ומשנאיך מתוכך יצאו".

ואכן כך יקרה במערב אירופה, עת כל המוסלמים המושפלים, המדוכאים, עם הכבוד הלאומי והאישי הרמוסים, יגידו שזהו זה ועד כאן.

כתיבה מתאריך 30 בדצמבר 2018 –

ההשפלה (חלק ב)

תחושת האכזבה הקשה, הרודפת את האדם בין אם נעשה הדבר באופן מכוון ובין אם נעשה הדבר באופן מכוון ובין אם נעשה הדבר בצורה לא מכוונת, בין אם הפגיעה בו הינה על ידי אחרים ובין אם נפגע הוא כתוצאה ממעשים אשר עשה הוא בעצמו וגרמו לו למפח נפש ולהשפלה.

ההשפלה הינה למעשה רגש קיצוני אשר חש האדם אשר כבודו נרמס בעיני עצמו ואשר למעשה שנעשה קיימת חשיבות גדולה מבחינתו ואשר כרוכה ההשפלה במקומות הסמויים והקיצונים ביותר שלו, מאחר ואם לא הייתה ההשפלה שהרי ניתן היה לאמר עבור האדם המושפל כי אך ורק כבודו נרמס או כבודו נפגע, או כבודו נפגע מעט, ואולם ההשפלה היא שלב מאוד מתקדם ומאוד קיצוני של פגיעה בכבוד, למעשה היא השלב המתקדם ביותר והקיצוני ביותר, השלב אשר יכול למעשה להביא את האדם המושפל לביצוע מעשים אשר הינם קיצוניים ואשר מהם אין דרך חזרה מאחר והאדם המושפל כבר לא חושב בהיגיון סטנדרטי.

ההשפלה גורמת לאדם להרגיש מושפל, ויכול הדבר לנבוע כתוצאה מגורם חיצוני אשר במכוון ובאופן בוטה, העליב אותו בין אם בכוונה ובין אם שלא בכוונה ואולם למעשה כך חש האדם אשר נפגע כל כך ומרגיש את ההשפלה אשר הינה רגש קשה מאוד לעיכול במיוחד כאשר האדם המסוים הינו אדם אשר חושב על עצמו כי הינו חסין, חזק, מכובד, בעל תעצומות נפש ממדרגה ראשונה ואשר מאמין בכל כוחו כי יכול הוא להתמודד עם כל צרה ועם כל מצוקה אשר תתרחש עליו ולכן כאשר מגיעה ההשפלה כאשר אינו מוכן לקראתה, שאז הוא מתקשה מאוד להכיל אותה ולהתמודד איתה.

מצבו הנפשי של האדם המושפל יכול לנוע ממקום למקום באופן קיצוני, כך שלמעשה ההשפלה תתפוס את כל ישותו, את נפשו ואת הכרתו והוא יתרכז אך ורק בתוצאות המעשה אשר השפיל אותו, כל מעשיו, כל דברי וכל חייו מרגע ההשפלה נוטים להתמקד אך ורק בה ובתוצאותיה.

למעשה האדם אשר הושפל מרגיש בשפל המדרגה, נמוך מכל מקום אשר הרגיש מעולם ובהחלט ממבט על ניתן לציין כי אנשים אשר דיווחו על תחושת אובדן וחוסר רצון להמשיך את חייהם, נבע הדבר בעקבות אירוע טראומטי אשר חוו ואשר ההשפלה הייתה אחת הסיבות הנפוצות ביותר לאחר סיבות אובייקטיביות הקשורות לדיכאונות לא אובייקטיביים כגון מחלות קשות או בשורות רעות הקשורות לאנשים קרובים.

נפשו של האדם המסוים אשר חש השפלה מגיבה בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים כאשר הרצון לצאת מתדר מסוים אשר משמעותו עבור האדם המסוים הוא שאין הוא מסוגל לעשות מאומה פרט להתעסקות בנושא המשפיל.

ניתן לתת בתור דוגמא מצב שבו אדם מסוים מגלה כי מישהו הפיץ עליו שמועות מסוימות אודות נטיותיו המיניות ובין אם הדבר נכון או לא, עדיין מהווה העניין עבורו מוטיב משפיל ומדכא מאחר ועליו להוכיח שאין הדבר נכון במידה וכך או שעליו להסביר ולתרץ במידה ונכון.

באופן מודע, האדם המושפל מרגיש צורך עז לצאת ולמהר ולשנות את הסיטואציה אשר נכפתה עליו מאחר ותת הכרתו מאותתת לו כי זוהי אכן סיטואציה בלתי נסבלת מבחינתו ולכן הוא יעשה הערכות לגבי האפשרויות העומדות לראשותו על מנת לעצור את כדור השלג המתגלגל עבורו כי הוא חש וכנראה בצדק רב כי אם הכבוד הרמוס והפגוע אשר הפך בבת אחת לתחושת השפלה תמשיך ותלווה אותו מן הרגע שבו הלך לישון ועד הרגע אשר פקח את עיניו וכאשר בין לבין הדבר מגיע אליו גם בחלומותיו שהרי כל ישותו עסוקה בתחושות הקשות אשר חש הוא מבלי יכולת באשר היא להתרכז ולהתמקד בדברים נוספים, וכמובן שמאחר וכך, אין הוא יכול לחיות את חייו באופן חיובי מאחר והוא כולו עסוק ביצור בלתי פוסק ובלתי ניתן לעצירה של אנרגיות רעות, מדכאות ואפלות.

האדם המושפל נמצא למעשה בשפל רגשי ומנטאלי ומצב זה כמובן לא רצוי ולא דרוש לו כלל.

אדם מסוים אשר עבר השפלה מבחינתו חייב להגיב.

התגובה יכולה להיות בכמה וכמה אופנים ובכמה וכמה צורות ואולם באופן וודאי ניתן לאמר כי הוא חייב את התגובה על מנת לשנות את תחושתו באופן כזה שלא ירגיש כבר מושפל ואם כאמור כבודו נפגע שהרי שינוי זה חייב להגיע על מנת שלא ירגיש שלא עשה מאומה עבור שיקום כבודו הרמוס.

בדרך כלל התגובה על השפלה תגיע באופן של פרץ רגשות סוחף וקיצוני, כמו בכי או צעקות או אפילו תגובה קיצונית יותר מאחר ואדם מושפל מרגיש צורך לפגוע בחזרה ובדרך כלל והוא איננו נחשב לאלים, הוא יפגע בעצמו רק לא לפגוע באחרים.

פגיעה קשה כמו השפלה יכולה לחורר את נפשו של האדם והוא ירגיש כי אין לו יותר חפץ בחייו לאחר ההשפלה הקשה והקיצונית אותה עבר.

כפי שנאמר, האדם המושפל, במידה ולא יתאושש ממנה, עלול להגיע למקרה קיצוני כמו התאבדות.

ואולם קיימים מקרים רבים ובהם אדם שהושפל מגיב באופן אחר והפגיעה שהוא ספג גורמת לו לתשוקה עזה לפגוע ולהשפיל בחזרה ואף יותר ממה שהוא נפגע והושפל.

אדם אשר חש השפלה קשה כתוצאה מיחס רע שקיבל מחבריו ללימודים וספג השפלות רבות, יהפוך עם הזמן לאדם עם מטענים שליליים רבים וינצל כל הזדמנות שתיקרה על דרכו על מנת להתאכזר ואף להשפיל אנשים אחרים רק על מנת "לאזן" מעט את יתרת החובה והזכות של סעיף ההשפלות בחייו.

סביר והגיוני להניח כי אדם אשר הינו אכזרי ורע לב באופן מובהק, שהרי הדבר קרה בגלל העובדה כי מאזן האנרגיות השליליות שלו יצא מאיזון בגלל שהוא חש חוסר כבוד כלפיו באופן ברור ומובהק ואפילו חש הוא מושפל ולכן מרגיש הוא את הצורך להחזיר מנה אחת אפים וליישר את הדברים עבורו באופן כזה אשר יחוש כי עדין כוחו במותניו.

ואולם ממבט על נוכל לאמר בעבורו של האדם אשר חש מושפל וחפץ להשפיל בחזרה את מי אשר גרם לו להשפלה ובמקרים בלתי מודעים מתחיל הוא להתייחס באופן שלילי ומשפיל לאנשים אחרים שזו כמובן לא הדרך אשר תאזן אותו ותגרום לו לישועה אלא בדיוק ההפך,  מאחר וברור ומובן כי אם מרגיש האדם מושפל שהרי זו ההתמודדות שלו עם עצמו על מנת להכיל את הפגיעה ממקום בוגר ומבין, וכי במידה והוא ייצר עוד אנרגיות שליליות שהרי הללו יפגעו לא רק במי שישפיל הוא אלא ובעיקר בו.

במילים אחרות, אדם אשר רוצה להשפיל אחרים כמעשה נקמה על כך שהוא הושפל, למעשה יפגע לא רק באחרים אלא בעיקר בעצמו ולכן עם כל הקושי שבדבר, עליו לנסות ולהכיל את הפגיעה ואף להפיק ממנה תועלת והבנה אודות הסיבה מדוע קרו הדברים איך שקרו ובכך בדיוק נמדדת גדולתו של האדם.

שתף מאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

עוד
מאמרים

ההגשמה

ההגשמה. בחירתו של האדם והתכווננות אל מימוש יכולותיו, מימוש כישרונותיו והחיבור המספק שלו אל עצמו הוא הבסיס אשר נדרש לו על מנת להגשים את עצמו

קרא עוד »

הפתיחות המחשבתית

ההבנה העמוקה והמשמעותית אשר אדם מסוים נותן לחייו מובילה אותו על פי רוב בדרכו הבטוחה אל עבר ייעודו. קיימים אנשים אשר אמונה מובילה אותם בדרכם

קרא עוד »
ההשתקפויות

ההשתקפות

צלילות מחשבתו של האדם, הינה שלב התפתחותי מסוים אשר דורש בנוכחותו רוגע מנטאלי מסוג מאוד מסוים, כזה המאפשר לכל אותם רעשים והפרעות אשר בדרך כלל

קרא עוד »