frequency

שיטת התדרים על פי שיטת FRISELF

ממש כמו בלוח בקרה במגדל פיקוח וממש כמו בשולחן עריכה מוסיקאלי, כך גם באופן וירטואלי ואולם ברור ומובהק, פועלים התדרים המשפיעים על האנרגיות החיוביות והשליליות של האדם.

יכולתו של האדם לבצע עבור עצמו את ה"עריכה" המיוחדת והנכונה עבורו ולארגן עבור עצמו את התדרים הנכוונים אשר מאפשרים לו להיות מאוזן, מאושר, אופטימי ואנרגטי, סלחני ובעל ראיה רחבה, באים לידי ביטוי בסדנה המיוחדת במינה המעוררת על ידי מפתח השיטה, יורם ממי, אשר מעיד על עצמו כאחד שחייו השתנו מן הקצה אל הקצה בעקבות הדרך המדהימה וההפנמה של שיטת התדרים.

השיטה מתבססת על חיבור בין המדע לרוח – מחד, שיטות הטיפול והעזרה מבוססות על מאות מחקרים פסיכולוגים שונים וייעוץ בידי מומחים מדיספלינות שונות ביניהם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קואצר'ים, מטפלים זוגיים ועובדים סוציאלים ובחיבור לידע האינסופי שיכול לספק לכל אחד ואחת את התשובות לשאלות הבוערות בהם באמצעות מסרים שיסייעו בתהליך ריפוי הנפש והגוף. 

בכל מפגש, שהינו אישי, נדון בתדר-אב אחר, כגון אהבה, פחד, אופטימיות, הבראה ועוד תדרים אשר ביחד מרכיבים את הנוסחה המנצחת עבורך.

שפת התדרים של FreeSelf 10 מפגשים שבועיים

שפת התדרים של
FreeSelf