freeSelf Cards

קלפי FreeSelf הינם קלפים אשר הופקו כהשלמה לנושאים המופיעים בספר "בבוקר זה משחרר אני מתוכי…"

הקלפים בוחנים את מערכת היחסים בחיינו – מערכות יחסים זוגיות, מערכות יחסים בקריירה והמערכת החשובה מכולן – מערכת היחסים של האדם מול עצמו.
השיקוף אשר מקבל האדם על עצמו באמצעות הקלפים והשאלות המוצגות בהן מאפשר שיח מול מטפל, יועץ וגם מול עצמך כחלק מהתבוננות אישית.

ניתן לענות לעצמך על השאלות ולהרהר בדבר או להרחיב בקריאה בספר לפי העמוד המוצג בצידי הקלף.
בתחילת נושא יופיעו משפטים מתוך הכתיבה ויאפשרו הצצה ראשונה לפני קריאה מלאה של הנושא המדובר.

מפגש ההכרות עם הקלפים מתאים למטפלים ויועצים שרוצים לשלב את השיטה כחלק מהטיפול בקליניקה.
כמו כן מתאים לכל אחד ואחת שרוצים להתבונן בהתפתחות האישית שלהם ולהכיר לעומק את מערכות היחסים
בחייו.

מפגשים להכרות עם הקלפים – בתאום מראש.
המפגשים יהיו קבוצתיים ואישיים.
לפרטים נוספים ותאום פגישה:
054-8077002 

מפגש הכרות עם קלפי FreeSelf

קלפי
FreeSelf

לרכישת קלפים + ספר

קלפי FreeSelf + ספר הדרכה
200 חודשי
  • 73 קלפים מעוצבים
  • מארז פח ייחודי
  • ספר הדרכה - "בבוקר זה משחרר אני מתוכי"
פופולרי

לסדנת הקלפים

בתאום מראש
350
  • הכרות עם הקלפים
  • פתיחה אישית וקבלת מסרים
  • מתאים למטפלים / יועצים לקבלת כלי נוסף לתקשורת עם מטופלים
פופולרי